top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין


מידע על תוכנית תמ"ל 3007

רקע  כללי 

תוכנית פי גלילות (תמ"ל 3007) מציעה תכנון כולל למתחם דרום גלילות - חטיבת קרקע בשטח של 1,715 דונם הנמצאת בתחום השיפוט של הערים תל אביב ורמת השרון. התוכנית גובלת מדרום בשכונת רמת אביב ג', ממערב בדרך נמיר, ממזרח בכביש נתיבי אילון ומצפון בכביש מס' 5. התוכנית מציעה להקים רובע מגורים ותעסוקה חדש בצפיפות גבוהה התואמת את מיקומה באזור מוטה תחבורה ציבורית (במרחק קצר ממרכז תחבורה משולב גלילות הכולל תחנת מטרו, רכבת ומסוף אוטובוסים מטרופוליני).

התוכנית מציעה קיבולת בניה של 18,600 יח"ד, מתוכן 30% יחידות דיור קטנות וקטנות מאוד ו- 300 יח"ד מוגן. התוכנית מאפשרת להוסיף 2,000 דיוריות (יחידות משנה קטנות עד 25 מ"ר שניתן יהיה להקים בדירות גדולות שיוחדו לכך, ללא אפשרות לרשום אותן כיחידות נפרדות בטאבו).

 

 

אירועים בהליכי אישור תוכנית תמ"ל 3007

 

  • 2/11/2021 - החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב לבטל את תוכנית רש/1/800.

  • 14/3/2022 - החלטת ממשלה הדוחה את הערר שהוגש על החלטת וועדת שרים לענייני פנים להכריז על מתחם דרום גלילות כמתחם מועדף לדיור.

  • 21/2/20214 - החלטת הותמ"ל להפקיד את תוכנית תמ"ל 3007.

 

 

זכויות הבניה - נתונים כמותיים בתוכנית תמ"ל 3007

​ 

  • 18,600 יח"ד (מתוכן 30% יחידות קטנות וקטנות מאוד, מתוכן 300 יח"ד לדיור מוגן).

  • 2,000 דיוריות הניתנות לחלוקה מתוך יחידות הדיור הגדולות שיאותרו לשם כך.

  • 30% מיחידות הדיור שיבנו על קרקעות המדינה ו-15% מיחידות הדיור שיבנו על קרקעות פרטיות יהיו דירות להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

  • שטחי מסחר ותעסוקה.

 

 

 

תשריט מצב חדש.jpg
תשריט המתחמים.png
bottom of page