top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין


חדשות

הוועדה למתחמים מועדפים לדיור החליטה בתאריך 13/2/2024 להפקיד את התוכנית תמ"ל 3007 ברובע דרום גלילות
לצפייה בהחלטה

החלטת ממשלה מיום 14/3/2022 דחתה את הערר שהוגש על החלטת וועדת השרים לענייני פנים ובכך אשררה את ההכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור עבור 16,800 יח"ד.

לצפייה בהחלטה

החלטת הוועדה המחוזית מיום 2/11/2021 לביטול תוכנית רש/1/800 - דרום מערב גלילות

לצפייה בהחלטה

bottom of page