top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין

מידע שימושי

חדשות

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את תוכנית הר/2200 א'
17 אוגוסט 2020
לצפייה במצגת התכנונית שהוצגה בפני הוועדה המחוזית מיום 3/8/2020
 
 
 

1

icon-pdf.png
 מכרזים למכירת זכויות במקרקעין בחןף התכלת
5 ספטמבר 2020
  • מכרז למכירת חלקה 69 בגוש 6607 בשלמות בשטח רשום של 502 מ"ר עם מחיר מינימום של 6,375 ש"ח למ"ר.
       להגשה עד ליום 30/9/2020.
  • מכרז למכירת 84 מ"ר בחלקה 100 בגוש 6608, ללא מחיר מינימום. להגשה עד ליום 10/9/2020.
icon-pdf.png

2

'הבניה בחוף התכלת צמצין לרכבת ולמטרו'
'כלכליסט' 29 אוקטובר 2020
   לינק לכתבה

3

bottom of page