top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין

הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע במתחם פי גלילות

הקצאה משותפת עם חברי קבוצה, עדיפה לאין שיעור מהקצאה אקראית עם בעלי קרקע בלתי מאותרים מהארף ומחו" ל. 

MultiCultural-Cooperation-Vortex-Mark-II
 
בעקבות החלטת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל) מתאריך 13/2/2024 להפקיד את התוכנית תמ"ל 3007 ברובע דרום גלילות, צפוי שלוחות הזמנים לאישור התכנון מפורט וטבלאות האיזון יואצו, לאחר תקופה של למעלה מעשור שהתכנון דשדש בוועדה המחוזית תל אביב. זו העת למי מבעלי הקרקע שלא הצטרף לקבוצה, לעשות זאת. הגענו ל-MONEY TIME.
היתרונות שבהצטרפות לקבוצה:
  • שווי הזכויות למי שמקבל הקצאה במסגרת קבוצה גבוה יותר בעשרות אחוזים מהקצאה דומה הניתנת יחד עם בעלי קרקע אקראיים.

  • לוחות הזמנים למימוש קצרים יותר במגרש המורכב מחברי קבוצה בהשוואה למגרש המורכב מבעלי קרקע אקראיים.

  • ייצוג חברי הקבוצה מול ועדות התכנון ומול שמאי התוכנית.

  • קבלת הקצאה משותפת יחד עם חברי קבוצה שזהותם מוכרת ויש להם אינטרס משותף. 

  • בדיקה מקצועית של הזכויות שיוקצו בטבלאות האיזון.

  • ייצוג בשלב ההתנגדויות בעניינים המשותפים לכלל חברי הקבוצה.

  • מקסום ההקצאות של חברי הקבוצה.

  • מימוש זכויות בעסקה משותפת מול יזם איכותי בתנאי שוק כלכליים והוגנים, במגוון סוגי העסקאות: שירותי בניה, מזומן וקומבינציה.

      

לידיעתכם אנו עורכים מפגשים לקבוצות בעלי קרקע , ע"מ להציג את הסכם שיתוף הפעולה

ולתת הסברים  על היתרונות שבהצטרפות להסכם.

bottom of page