top of page

חדשות רובע דרום גלילות

החלטת ממשלה מיום 14/3/2022 דחתה את הערר שהוגש על החלטת וועדת השרים לענייני פנים ובכך אשררה את ההכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור עבור 16,800 יח"ד.

10 מאי 2022

החלטת הוועדה המחוזית מיום 2/11/2021 לביטול תוכנית רש/1/800 - דרום מערב גלילות

אתרים נוספים של Raiten's Group:

חוף התכלת לוגו
ח-500 קבוצת רייטן
לוגו קבוצת רייטן

מצגת רשות מקרקעי ישראל

מפגשים לבעלי קרקעות 

מפגשים-בעלי-קרקעות

הנכם מוזמנים להירשם לכנס ההשקה של קבוצת בעלי קרקע במתחם פי גלילות

  

 

'חברי קבוצה של יוסף רייטן מספרים'

ייעוץ במגוון הנושאים

הקשורים במתחם פי גלילות:

  • לפני ביצוע עסקת רכישה ומכירה

  • ליווי במכירת הקרקע במחיר מכסימלי

  • ייעוץ בנושאי היטל השבחה

מספר המבקרים באתר:

bottom of page