top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין

מידע שימושי
מדד חוף התכלת

הבהרה

ניתוח השתנות מחירי קרקע  במתחם חוף התכלת

סיכום נתוני שוק לשנת 2018  

גרף

19.9%-

5,124 ש"ח/מ"ר

57

ניתוח עסקאות שוק לשנת 2018 (ינואר – דצמבר)

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

תקופה

הסטוריה

5,262 ₪/מ"ר

101

ניתוח עסקאות שוק משנת 2015

7.24%+

5,643 ₪/מ"ר

47

ניתוח עסקאות שוק משנת 2016

גרף

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

מס' עסקאות

תקופה

13.37%+

6,398 ₪/מ"ר

60

ניתוח עסקאות שוק משנת 2017

גרף

   אחוז שינוי

משנה קודמת

מחיר ממוצע למ"ר

תקופה

28.1%+

6,565 ש"ח/מ"ר

60

ניתוח עסקאות שוק לשנת 2019 (ינואר –  דצמבר)

מס' עסקאות

סיכום נתוני שוק לשנת 2019 

מפת גושים חוף התכלת
להגדלה הקליקו על המפה 

מפת גושים חוף התכלת

להגדלה הקליקו על המפה 

bottom of page